Περίοδοι Camp 2017

1η περίοδος 25 Ιουνίου 2017 - 1 Ιουλίου 2017  

2η περίοδος 2 Ιουλίου 2017 - 8 Ιουλίου 2017 3η περίοδος 9 Ιουλίου 2017 - 15 Ιουλίου 2017 
 Youth Skills Development training camp Advanced Playmaker Camp  Positioning & Decision making camp (νέο)
Advanced Ball handling & Shooting Skills Camp  Attack & Counter Camp  Advanced Skills Improvement Camp (νέο)
 Advanced Ball handling and Shooting Camp
EHGlobal logo